Stores

Gabčíkovo

Iris
Krátky rad
930 05 Gabčíkovo
Tel.: 031/559 43 86

Opening hours
mo-fr: 08.00 - 18.00
sa: 08.00 - 14.00
su: 09.00 - 12.00

Šamorín

Iris
Hlavná 31
931 01 Šamorín
tel: 031/562 55 55

Opening hours
mo-fr: 08.15 - 18.00
sa: 08.00 - 14.00
su: 09.00 - 12.00

Cookies